Biz hakda - Guangri Lift Industry Company Limited
 • baner - ýokarky

Biz hakda

Biz kim?

1956-njy ýylda döredilen Guan Guangzhouou Guangri Lift Industry Company Limited (mundan beýläk Guangri diýlip atlandyrylýar) Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde ýerleşýär.1973-nji ýyldan bäri ilkinji ýük göteriji dünýä inip, işe girizilenden bäri, Hytaýyň iň köne lift kompaniýasy bolan Guangri takmynan 50 ýyl bäri tejribe toplaýar.Indi bolsa, Guangri R&D, dizaýn, önümçilik, satuw, gurnama, tehniki hyzmat we satuwdan soňky hyzmaty goşmak bilen bir bitewi hyzmaty bermäge ukyply häzirki zaman öndürijidir.

Häzirki wagtda “Guangri” -niň 2000-e golaý işgäri we ýyllyk önümçilik kuwwaty 40000-den gowrak.Günorta Hytaýda iň uly lift önümçilik bazasy bar.Kompaniýanyň 34 golçur kärhanasy we 74 hyzmat merkezi we ofisleri, satuw we hyzmat bar.300000-den gowrak Guangri lifti Hytaýyň hemme ýerinde, şeýle hem Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Merkezi Aziýa we ş.m. eksport edilýär.

guangr

SANATÇYLYK PARKY

hyýanatçylyk (1)
hyýanatçylyk (4)
EQ8TUSXN
hyýanatçylyk (2)
hyýanatçylykly (5)

Akylly önümçilik liniýasy

Maglumatlara esaslanyp, GRI çeýe önümçiligi, akylly önümçiligi we logistikany we kesgitlemäni ösdürip, akylly zawod döredýär.

Dolandyryjy önümçilik liniýasy

Dolandyryjy önümçilik liniýasy

Hemişelik magnit sinhron motor önümçiligi

Hemişelik magnit sinhron motor önümçiligi

Eskalator gurnama liniýasy

Eskalator gurnama liniýasy

Önümiň hilini barlamak ulgamy

Önümiň hilini barlamak ulgamy

hatlar

Akylly logistika ulgamy

Akylly önümçilik

CNAS milli akkreditasiýa barlaghanasy

CNAS milli akkreditasiýa barlaghanasy

çeýe önümçilik

Çeýe önümçilik

Akylly kesgitlemek

Akylly kesgitlemek

Akylly önümçilik

Hemişelik magnit sinhron motor önümçiligi

Akylly logistika

Akylly logistika ulgamy

Esasy maşyn materiallary ammary

Esasy maşyn materiallary ammary

Taryh

 • 1956-njy ýylda esaslandyryldy
  Guanç Guangzhouou metal gurluşyk zawody (Guangri-den öňki) döredildi.

 • 1973-1982 özgeriş
  Lift işinde aýak basyp başlady.

 • 1983-1996 Hitachi tehniki hyzmatdaşlygy
  Hitachi-den ösen tehnologiýa bilen tanyşdyrdy.

 • 1997-2008 Garaşsyz innowasiýa
  Lift dizaýnyna we önümçiligine hemişelik Magnet Sinhron tehnologiýasyny ulanmakda öňdäki orunlary eýeledi.

 • 2009-2016Milestone Guangri senagat seýilgähi, ýyllyk önümçiligi 50,000 birlik we tutýan meýdany 300,000㎡.
  Şanhaý bir Stockasynda köpçülige üstünlikli görkezildi.

 • 2020-nji ýyl öňe sürüň
  Guanç Guangzhouou metrosynyň iň uly taslamasy üçin bäsleşige gatnaşdy (Teklipiň mukdary 5,5 milliard ýuana golaý)