Maglumatlara esaslanyp, GRI çeýe önümçiligi, akylly önümçiligi we logistikany we kesgitlemäni ösdürip, akylly zawod döredýär.

hakda
Guangri

Guan Guangzhouou Guangri Lift Industry Company Limited (Guangri Lift) 1956-njy ýylda esaslandyryldy. 1973-nji ýyldan bäri ilkinji ýük göteriji dünýä inip, işe girizilenden bäri, Guangri Lift 50 ýyl töweregi wagt bäri Hytaýda iň köne lift kompaniýasydyr.Indi bolsa, “Guangri Lift” R&D, dizaýn, önümçilik, satuw, gurnama, tehniki hyzmat we satuwdan soňky hyzmaty ýaly bir bitewi hyzmaty bermäge ukyply häzirki zaman öndürijidir.Önümleriň hiline we hödürlenýän hyzmatlaryň ýokary netijeliligine esaslanyp, Guangri lifti bazaryň öndürijiliginde meşhurlyk gazandy we Hytaýda iň gowy on sany lift markasy, döwlet satyn alyşlary üçin ygtybarly üpjün ediji, gozgalmaýan emläk kompaniýalary üçin ileri tutulýan üpjünçi ýaly uly baýraklar berildi. we ş.m. Mundan başga-da, Guangri Lift BID tarapyndan berlen Halkara hil almaz baýragyna mynasyp boldy.

habarlar we maglumatlar