Hytaý GRF Escalator & GRR Hereket edýän öndüriji we üpjün ediji |Guangri
  • baner - ýokarky

GRF Escalator & GRR Hereket edýän gezelençler

Gysga düşündiriş:

“Guangri escalatorme” uly ýolagçy akymynyň, çydamlylygynyň we ygtybarlylygynyň, amatly tehniki hyzmatyň, energiýany tygşytlamagyň we ýokary netijeliligiň, akylly dolandyryş we ş.m. dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GRF Eskalator we GRR hereketli gezelençler

HOWPSUZLYK WE YNANMAK

● -okary güýçli truss

● Köp funksiýaly ahyrky displeý (islege görä)

Leading Öňdäki gyrasy plastinka üçin ähli taraplaýyn gurluş goragy

● Elektrik dolandyryş ulgamy

 

Ylym we Tehnologiýa, REAŞYK GELJEK

● Mikrokompýuter integral dolandyryş ulgamy

● Awtomat ýaglamak ulgamy

● Pes ses, ýokary standart

SÖITYGI

Os Poslama garşy poslamaýan polat

● Alýumin garyndysy ädim (islege görä)

● precokary takyklykly demir ýol ulgamy (Guangri Liftiň patent tehnologiýasy)

YNSAN EDIL AND ANDN WE DIZayn

● Köp funksiýaly çümmük garşy enjam (GRRII üçin islege bagly)

Direction Işleýän ugry görkezmek (islege görä)

● Ses ýaýlymy boýunça gollanma (Meýletin)

● Suw derejesini kesgitleýji (Açyk eskalator üçin goşmaça)

● Nebit-suw bölüji (Diňe GRF (W) islege bagly funksiýalar)

Ating atingyladyş enjamy (Diňe GRF (W) islege bagly funksiýalar)

● Dürli görnüşli we ygtybarly yşyklandyryş (Meýletin)

 

GÖRNÜŞLI WE ŞAHSY HYZMAT

Stepdim

Tarak tabak

Öňdäki gyrasy plastinka

Agysgyçly enjam perron tagtasy

Garawul

Tutuşlyk

Funksiýalar

Adaty funksiýalar
Meýletin funksiýalar
Adaty funksiýalar

● Basgançak zynjyrynyň howpsuzlygyny goramak

● Basgançaklaryň ýykylmagyndan goramak

El tutawaç girelgesinden goramak

Pl Tabak howpsuzlygy enjamy

● Gaýtadan garşy gorag

Steps stepsdimler üçin sary duýduryş goragy

● Faza bölünişi we açyk fazaly yzygiderliligi goramak

● Motoryň aşa ýüklenmeginden goramak

Over Artykmaç gorag

Man Manipulýasiýa däl tersine gorag

Entry Giriş we çykmak üçin gyssagly durmak düwmesi enjamy

Sk yubka paneli üçin çümmük garşy enjam

Missing missingitirilen gorag

Hand Tutuş tizligine gözegçilik

Br Tormoz hereketine gözegçilik

Distance Tormoz aralygyna gözegçilik

Board Pol tagtasynyň açylyşyndan goramak

Est Destatizasiýa aýyrmak enjamy (tutawaç, ädim)

Drive Esasy sürüjiniň zynjyryny goramak

● Suw derejesiniň howpsuzlygyny goramak

Meýletin funksiýalar

● Kömekçi tormoz

● kirtubka paneliniň howpsuzlygyny goramak

Es Eskalatoryň ses soragy

Things Zerur internetiň wezipeleri

● kirtubka paneliniň yşyklandyrylyşy

Ch Reňkli çotga garşy çotga

Ection Ugur görkezijisi

● Custöriteleşdirilen reňkli taraklar

● Custöriteleşdirilen barlanan pol tagtalary

Hand El bilen yşyklandyryş

Passengero Giriş ýolagçy induksiýasy (radar)

Passengero Giriş ýolagçy induksiýasy (korrelýasiýa)

● Nebit-suw bölüji

Ating atingyladyş ulgamy

● Basgançak howpsuzlygy yşyklandyrylyşy

● Köp funksiýaly terminal ekrany

Um Yşyklandyryşyň giriş we çykyşlary

● Lýuks goltuk ýaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER